დაგვირეკეთ

2393-833 ან 2394-065

 

VERAgene 

VERAgene ტესტის ჩასატარებლადსაჭიროა ბიოლოგიური დედის სისხლი და ბიოლოგიური მამის ლოყისლორწოვანის ნაცხი. დედის სისხლი შეიცავს დედის და ნაყოფის თავისუფალდნმ- (cfDNA). თავისუფალი დნმ იზოლირდება დახდება მისი დამოუკიდებლად გაანალიზებაანეუპლოიდიებსა დამიკროდელეციებზე , ის ასევე ანალიზდება მამისდნმ-თან ერთად, რათააღმოჩენილ იქნეს მონოგენური დაავადებები ახალი თაობის სექვენირების (NGS) მეთოდოლოგიის გამოყენებით. შემდეგ ეტაპზე თანამედროვე ბიოინფორმაციული ალგორითმების გამოყენებით დგინდება ნაყოფის ანეუპლოიდიების, მიკროდელეციების და მონოგენური დაავადებისრისკი. ანალიზის პასუხები ეგზავნება პაციენტს და ექიმს, რომელიცგაუწევს პაციენტს კონსულტირებას.

VERAgene-ის გაკეთება შეიძლება ორსულობის მე-10 კვირიდან. ტესტის პასუხები ხელმისაწვდომია 14 დღეში.