დაგვირეკეთ

2393-833 ან 2394-065VERAcity 
VERAcity ტესტი დიაგნოსტირების ფაზაში იყენებს უახლეს, ტარგეტული სექვენირების ტექნოლოგიას, რაც საშუალებას გვაძლევს ქრომოსომული ანეუპლოიდიის ზუსტი დიაგნოსტირების. ასევე უტყუარი სიზუსტით დგინდება ნაყოფის დნმ-ის ფრაქციის კონცენტრაცია. VERAcity ტესტის ჩასატარებლად საჭიროა მხოლოდ ბიოლოგიური დედის სისხლი. თავისუფალი დნმ იზოლირდება და ხდება მისი  გაანალიზება ანეუპლოიდიებსა  და მიკროდელეციებზე , ახალი თაობის სექვენირების (NGS) მეთოდოლოგიის გამოყენებით.ტესტი ვალიდირებულია, როგორც ერთნაყოფიან ასევე ტყუპი ნაყოფით ორსულებში. შესაძლებელია გაკეთდეს in Vitro განაყოფიერების შემთხვევაშიც. VERAcity-ის ტესტის ჩატარება შესაძლებელია ორსულობის მე-10 კვირიდან. ტესტის პასუხები ხელმისაწვდომია 14 დღეში.