დაგვირეკეთ

2393-833 ან 2394-065


ვერასითი  

ვერასითი  არის ახალი თაობის არაინვაზიური პრენატალური ტესტი (NIPT) ნაყოფის ქრომოსომული ანეუპლოიდიისა და მიკროდელეციების დიაგნოსტირებისათვის. ანალიზი კეთდება მოლეკულური გენეტიკისა და დიაგნოსტიკის უახლესი პროპორციული მეთოდოლოგიით. ის შექმნილია NIPD Genetics გუნდის მიერ იმგვარად, რომ სრულად არის გაბათილებული სხვა NIPT ( არაინვაზიური პრენატალური ტესტი) ტესტების ნაკლოვანებები.

იხ.დამატებითი ინფორმაცია...


 


ვერაგენი

ვერაგენი არის პირველი არაინვაზიურიპრენატალური ტესტი (NIPT), რომელიც ერთდროულად ადგენს ანეუპლოიდიის, მიკროდელეციებისა და წერტილოვანი მუტაციებისარსებობის რისკს ნაყოფში.დაავადებები, რომლებიც გამოვლინდება VERAgene ტესტით, კლინიკურადმძიმედ მიმდინარე პათოლოგიებია. ამდროს მნიშვნელოვნად მცირდება ადამიანის ნაყოფის სიცოცხლის ხარისხის მაჩვენებლები. ანეუპლოიდიების და მიკროდელეციების გარდა,VERAgene ტესტი შიფრავს 2000 მუტაციას რათა გამოავლინოს 100 მონოგენური დაავადება.მხოლოდ ერთი ანალიზით შესაძლებელიაანეუპლოიდიის, მიკროდელეციების, წერტილოვანი მუტაციებისა და მონოგენური დაავადებებისდიაგნოსტირება, რაც ქმნის ორსულობისსრულყოფილ სურათს.

იხ.დამატებითი ინფორმაცია...