დაგვირეკეთ

2393-833 ან 2394-065

კლინიკური კვლევები
 

                                                                                    სინევოს ცენტრალური ლაბორატორია

 

Synevo - არის უმსხვილესი კერძო კომერციული სამედიცინო ლაბორატორიების ქსელი ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში.

Øყველა ჩვენი ლაბორატორია არის სრულიად ჰარმონიზირებული და მუშაობს ISO – 9001 და ISO 15189 - ს სტანდარტებით.

Øჩვენი კომპანია არის ერთადერთი ლაბორატორიების ქსელი , რომელთაც აქვთ GCLP – ანუ ( კარგი კლინიკური ლაბორატორიული პრაქტიკის) სერტიფიკატი.

Øსინევოს ლაბორატორიები პოლონეთში, რუმინეთში, უკრაინაში,გერმანიაში, ბელორუსიაში, ბულგარეთში, სერბეთში, მოლდოვაში, საქართველოში, თურქეთში და რუსეთში მუშაობენ იდენტურ ანალიტიკურ პლათფორმებზე , რეაგენტებზე და მასალებზე. მათ გააჩნიათ ერთიანი სტანდარტული ოპერაციული პროცედურების სისტემა.

Øჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ მომხმარებელს კომპლექსური მხარდაჭერა კლინიკური კვლევების ლაბორატორიული ნაწილის ორგანიზებაში, დაწყებული ექსპერტების კონსულტაციებიდან, კლინიკური კვლევის ოქმის მომზადების ეტაპზე; სპეციფიური ლაბორატორიული ნაკრების შექმნის პროცესში; მკვლევართა ცენტრების მხარდაჭერის; ბიოლოგიური ნიმუშების მოწოდების ორგანიზების; აგრეთვე ლაბორატორიული ტესტების შედეგების მიწოდების ნებისმიერ ფორმატში და დასრულებული – ლაბორატორიული მონაცემების ბაზის ფინალური ტრანსფერით.

Øჩევენი პარტნიორებისთვის ლაბორატორიული მონაცემთა ბაზა ხელმისაწვდომია 24 საათის განმავლობაში , კვირაში 7 დღე, რეალური დროის რეჟიმში , ეს ყოველივე ხორციელდება საკუთარი IT – პლათფორმის – Lab Oneმეშვეობით .

კლინიკური კვლევებისთვისჩვენი დეცენტრალიზებული მიდგომის ძირითადი და თვალსაჩინო უპირატესობებია:

Øლოგისტიკური ხარჯების მნიშვნელოვანი შემცირება

Øსწრაფი წვდომა კლინიკური კვლევების ლაბორატორიულ მონაცემებთან

Øჰარმონიზირებული კლინიკური ლაბორატორიული მონაცემები ყველა იმ საიტებიდან და ლაბორატორიებიდან სადაც ტარდება კლინიკური კვლევა

Øპროექტის მენეჯმენტი და მკვლევართა ცენტრების მრავალენოვანი მხარდაჭერა

Øისეთმსოფლიო წამყვან კომპანიებთან წვდომა , როგორიცაა – სპონსორები, კონტრაქტორი კვლევების ორგანიზაციები ( CRO ) – ასევე წვდომა კლინიკური კვლევების განვითარებადი ბაზრის იმ კომპანიებთან – ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში, დსდ ქვეყნებში და სხვა რეგიონებში, რომლებიც სრულყოფილად ვერ იყენებენ თავის პოტენციალს .

დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ ვებ–გვერდზე  ან დაგვიკავშირდით

http:/synevo.ge
სინევო საქართველოს სამედიცინო ლაბორატორიების დირექტორი - არიელ გატუშკინი
a.gatushkin@synevo.ge