დაგვირეკეთ

2393-833 ან 2394-065

ანალიზები გერმანიაში
 
 


ანალიზის დასახელება ჯგუფი ფასი პასუხის დრო
ბრუცელა IgG/IgM სხვა ტესტები 160 14 დღე
თუთია ბიოქიმია 60 14 დღე
ლიპოპროტეინი A ბიოქიმია 50 14 დღე
ანტითრომბინ III აქტივობა ბიოქიმია 45 14 დღე
ალფა 1 ანტიტრიპსინი ბიოქიმია 45 14 დღე
ანტისხეულები ადენოვირუსის მიმართ
იმუნოლოგია 60 14 დღე
17-ß-ესტრადიოლი იმუნოლოგია 50 14 დღე
ცერულოპლაზმინი ბიოქიმია 40 14 დღე
ნეისერია გონორეა
ბიოქიმია 40 14 დღე
ჰისტოპათოლოგიური გამოკვლევა სხვა ტესტები
177 14 დღე
იმუნოჰისტოქიმია სხვა ტესტები 235 14 დღე
წითელას ვირუსი IgG სხვა ტესტები
55 14 დღე
გლიადინი-IgA ბიოქიმია 80 14 დღე
გლიადინი-IgG ბიოქიმია 80 14 დღე
სიფილისი (ტრეპონემა პალიდუმი) IgM სხვა ტესტები
130 14 დღე
ბეტა2 მიკროგლობულინი შრატში
იმუნოლოგია 40 14 დღე
ანტი Hbe ბიოქიმია 50 14 დღე
სიფილისი (ტრეპონემა პალიდუმი)
ბიოქიმია 55 14 დღე
აპოლიპოპროტეინი A1 ბიოქიმია 50 14 დღე
აგფ ანგიოტენზინი ბიოიმუნნოქიმია 55 14 დღე
ტრანსგლუტამინაზა IgG ბიოქიმია 80 14 დღე
ß-2-გლიკოპროტეინი IgM ბიოქიმია 70 14 დღე
ß-2-გლიკოპროტეინი IgG ბიოქიმია 70 14 დღე
ალფა 1-ანტიტრიპსინი ბიოქიმია 45 14 დღე
ანტისხეულები-IgG,IgM- ბორელიოზის გამომწვევის მიმართ
ბიოქიმია 145 14 დღე
მაკროპროლაქტინი ბიოქიმია 80 14 დღე
TSH რეცეპტორის მიმართ ანტისხეულები იმუნოლოგია 70 14 დღე
C1Q-კომპლემენტი ბიოქიმია 50 14 დღე
ანტი სტრეპტოდორნაზა B-რეაქცია
ბიოქიმია 55 14 დღე
ანტიმიტოქონდრიული ანტისხეულები
იმუნოლოგია 45 14 დღე
ალფა 2 მაკროგლობულინი ბიოქიმია 50 14 დღე
ყივანახველა (Bordetella Pertussis IgG IgA) ბიოქიმია 120 14 დღე
მიკოპლაზმა
ბიოქიმია 75 14 დღე
ანდროსტენდიონი ბიოქიმია 70 14 დღე
ცისტატინი C ბიოქიმია 75 14 დღე
17-OH-პროჟესტერონი იმუნოლოგია 55 14 დღე
ACTH (ადრენოკორტიკოტროპული ჰორმონი) იმუნოლოგია 75 14 დღე
პროკალციტონინი
სხვა ტესტები
180 14 დღე
ამფეტამინი (შარდი) კლინიკური კვლელვა
105 14 დღე
ინტერლეიკინი 10 (IL-10)
სხვა ტესტები
130 14 დღე
ინტერლეიკინი 6 (IL-6)
სხვა ტესტები
130 14 დღე
HBe-ანტიგენი ბიოქიმია 50 14 დღე
ალდოსტერონი იმუნოლოგია
115 14 დღე
CA 72-4 სიმსივნური მარკერი იმუნოლოგია 80 14 დღე
ენდომიზიუმის ანტისხეული IgA
სხვა ტესტები
120 14 დღე
ენდომიზიუმის ანტისხეული IgG
სხვა ტესტები
120 14 დღე
ლეპტოსპირა იმუნოლოგია 130 14 დღე
ჰომოცისტეინი ბიოქიმია 70 14 დღე
კალციტონინი იმუნოლოგია
85 14 დღე
სეროტონინი (შრატი) ბიოქიმია
90 14 დღე
ამილოიდი ბიოქიმია 55 14 დღე
ანტისხეულები ურეაპლაზმა ურეალიტიკუმის მიმართ სხვა ტესტები
75 14 დღე
ბრუცელა IgM ბიოქიმია 90 14 დღე
ვიტამინი B6 ბიოქიმია 115 14 დღე
სომატომედინი (IGF-1) იმუნოლოგია 130 14 დღე
ჰეპატიტის დელტა ვირუსი (ანტისხეულები)
სხვა ტესტები
190 14 დღე
სიფილისი (ტრეპონემა პალიდუმი) IgG
სხვა ტესტები
145 14 დღე
C პროტეინი ბიოქიმია 90 14 დღე
S პროტეინი ბიოქიმია 115 14 დღე
B19-IgG იმუნოლოგია 170 14 დღე
ვიტამინი A იმუნოლოგია 80 14 დღე
ვიტამინი E იმუნოლოგია 71 14 დღე
ვიტამინი H ბიოქიმია 115 14 დღე
პროინსულინი სხვა ტესტები
130 14 დღე
ნეირონ-სპეციფიური ენოლაზა (NSE)
სხვა ტესტები
105 14 დღე
ალერგიული პროფილი #1 (ინჰალაციური)
სხვა ტესტები
270 14 დღე
კორტიზოლი შარდში
იმუნოლოგია
70 14 დღე
ალერგიული პროფილი #2 (საკვები)
სხვა ტესტები
270 14 დღე
ტყვია ბიოქიმია 95 14 დღე
ვანილ-ნუშის მჟავა (შარდი) ბიოქიმია 90 14 დღე
ვარიცელა ზოსტერი იმუნოლოგია 117 14 დღე
Saccharomyces cerevisiae IgA ბიოქიმია 150 14 დღე
გლუტენი სხვა ტესტები
50 14 დღე
გლომერულური ბაზალური მემბრანის მიმართ ანტისხეულები ბიოქიმია 95 14 დღე
ფტორი ბიოქიმია 75 14 დღე
პროთრომბინი G20210A მუტაცია სხვა ტესტები
230 14 დღე
MTHFR (მეთილენტეტრაჰიდროფოლატის რედუქტაზა) გენის მუტაცია სხვა ტესტები
330 14 დღე
ციტოლოგიური გამოკვლევა სხვა ტესტები
47 14 დღე
ანტისხეულები ექინოკოკის მიმართ ბიოქიმია 79 14 დღე
მალარია ბიოქიმია 175 14 დღე
1.25-დიჰიდროქსივიტამინი D იმუნოლოგია 125 14 დღე
მეტანეფრინი პლაზმაში ბიოქიმია

200 14 დღე
მეტანეფრინი შარდში ბიოქიმია 150 14 დღე
ანტისხეულები ლეიშმანიის მიმართ იმუნოლოგია
235 14 დღე
Fish ტესტი HER2/neu სხვა ტესტები
280 14 დღე
პროტეინი S 100 ბიოქიმია
80 14 დღე
ვერცხლისწყალი
კლინიკური კვლევა 80 14 დღე
C1-ინაკტივატორი ბიოქიმია 81 14 დღე
ესტრონი (ფოლიკულინი) ბიოქიმია 125 14 დღე
ASMA(ანტი-გლუვკუნთოვანი ანტისხეულები) ბიოქიმია 85 14 დღე
AMAM2(ანტი-მიტოქონდრიალური M2 ანტისხეულები ბიოქიმია 98 14 დღე
ანტიდიურეზული ჰორმონი (ვაზოპრესინი) იმუნოლოგია 105 14 დღე
IGF შემაკავშირებელი პროტეინი 3 ბიოქიმია 105 14 დღე
ორმაგი ტესტი (PAPP-A, Free ß-HCG)
სხვა ტესტები
190 14 დღე
ღვიძლის ხსნადი ანტიგენი (Anti SLA) ბიოქიმია 90 14 დღე
HLA-B27 ბიოქიმია 255 14 დღე
ჰისტოპათოლოგიური გამოკვლევა (3-5 bl)+IHC (>=3 markers) სხვა ტესტები
450 14 დღე
ზრდის ჰორმონი (HGH) იმუნოლოგია 95 14 დღე
SCC ონკომარკერი ბიოქიმია 105 14 დღე
საშვილოსნოს ყელის ციტოლოგია - პაპ ტესტი თხევადი მეთოდით სხვა ტესტები 58 14 დღე
(Anti MCV) ანტისხეულები ციტრულინირებული ვიმენტნის მიმართ ბიოქიმია 95 14 დღე
CIN2+ იმუნოციტოდიაგნოსტიკა
სხვა ტესტები
177 14 დღე
საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი ( პაპ ტესტი თხევადი მეთოდით + HPV დნმ-ი)
სხვა ტესტები
180 14 დღე
წითელას ვირუსი IgM
სხვა ტესტები
90 14 დღე
მანგანუმი ბიოქიმია 120 14 დღე
CA 50 ონკომარკერი ბიოქიმია 101 14 დღე
აცეტილქლოლინის რეცეპტორი იმუნოლოგია 101 14 დღე
პარვოვირუსი B19-IgG იმუნოლოგია 70 14 დღე
ფადიატოპი სხვა ტესტები
45 14 დღე
ბენს-ჯონსის ცილა ბიოქიმია 125 14 დღე
M2 პირუვატკინაზა (M2PK) ბიოქიმია 120 14 დღე
ქრომი შრატში ბიოქიმია 110 14 დღე
გასტრინი ბიოქიმია 110 14 დღე
ანტისხეულები ინსულინის მიმართ ბიოქიმია 110 14 დღე
გლუტამინ მჟავა დეკარბოქსილაზას აას
იმუნოლოგია
110 14 დღე
სელენი ბიოქიმია 110 14 დღე
აას სპერმის მიმართ ბიოქიმია 130 14 დღე
სპილენძი შარდში ბიოქიმია 115 14 დღე
სპილენძი შრატში ბიოქიმია 155 14 დღე
ვერცხლი (შრატში) ბიოქიმია
120 14 დღე
რენინი ბიოქიმია 120 14 დღე
HE4 ონკომარკერი იმუნოლოგია 125 14 დღე
ლეიდენის V ფაქტორის მუტაცია ბიოქიმია
170 14 დღე
ტუტე ფოსფატაზას იზოენზიმები ბიოქიმია
120 14 დღე
ერითროპოეტინი ბიოქიმია 125 14 დღე
ვიტამინი K1 ბიოქიმია 210 14 დღე
კატექოლამინები (შარდში) ბიოქიმია
130 14 დღე
17-კეტოსტეროიდი შარდში ბიოქიმია 130 14 დღე
ფადიატოპი ინფანტი სხვა ტესტები

55 14 დღე
ვიტამინი B2 სხვა ტესტები
105 14 დღე
Chromogranin A ბიოქიმია 190 14 დღე
ნიკოტინამიდი (ვიტამინი B3, PP, ნიაცინი)
სხვა ტესტები
180 14 დღე
ჰისტოპათოლოგიური გამოკვლევა (1-2bl)+IHC(>=3 markers)
სხვა ტესტები
406 14 დღე
მარტივი ჰერპესი ტიპი1/2-დნმ-ი ბიოქიმია 246 14 დღე
პოტენციალით მართული კალიუმის არხების (VGKC) ანტისხეულების კვლევა ბიოქიმია 155 14 დღე
Roma ინდექსი ბიოქიმია 180 14 დღე
ჰისტოპათოლოგიური გამოკვლევა (1-2BL)+(1-2 markers) სხვა ტესტები
205 14 დღე
ანტისხეულები ასკარიდას მიმართ (ASCAK) ბიოქიმია 180 14 დღე
ჰისტოპათოლოგიური გამოკვლევა (3-5 bl) +IHC (1-2 markers)
სხვა ტესტები
249 14 დღე
დიჰიდროტესტოსტერონი ბიოქიმია 190 14 დღე
PAPP-A იმუნოლოგია 90 14 დღე
იოდი ბიოქიმია 230 14 დღე
იოდი (შარდში) ბიოქიმია 230 14 დღე
ციტომეგალოვირუსის დნმ-ი (პჯრ) მოლეკულური ბიოლოგია (PCR)
270 14 დღე
ლეპტინი ბიოქიმია 230 14 დღე
ლაქტოზის ინტოლერანტობის გენის მუტაცია ბიოქიმია 780 14 დღე
ანტისხეულები თრომბოციტების მიმართ
ბიოქიმია 240 14 დღე
მაღალი ონკო-რისკის პაპილომა ვირუსის დეტექცია +გაფართოებული გენოტიპირება იმუნოლოგია 160 14 დღე
HCV დნმ-ი იმუნოლოგია
385 14 დღე
წითელი მგლურას ანტიკოაგულანტი ბიოქიმია 350 14 დღე
წითელი მგლურას ანტიკოაგულანტის პროფილი ბიოქიმია 321 14 დღე
ჰეპატიტი B-ვირუსი-დნმ-ი ბიოქიმია 442 14 დღე
HIV-1-რნმ-ის ანალიზი (RT-PCR) კლინიკური კვლევა
340 14 დღე
ეპშტეინ-ბარის ვირუსი (პჯრ) იმუნოლოგია 340 14 დღე
HCV გენოტიპირება იმუნოლოგია
395 14 დღე
BCR-ABL გენი იმუნოლოგია
1200 14 დღე
ბეტა 2 მიკროგლობულინი (შარდში) იმუნოლოგია
40 14 დღე
ბეტა 2 გლიკოპროტეინი IgM იმუნოლოგია
75 14 დღე
ნაღვლის მჟავები იმუნოლოგია
75 14 დღე
იერსინია IgG იმუნოლოგია
90 14 დღე
იერსინია IgA იმუნოლოგია
90 14 დღე
CYFRA 21-1 ონკომარკერი იმუნოლოგია
110 14 დღე
სტეროიდ-21-ჰიდროქსილაზას ანტისხეულები იმუნოლოგია
145 14 დღე
ქვანტიფერონის განსაზღვრა იმუნოლოგია
390 14 დღე
ალუმინის განსაზღვრა შრატში იმუნოლოგია
115 14 დღე
სიმსივნის ნეკროზის ფაქტორი ალფა იმუნოლოგია
140 14 დღე
ინტერლეიკინ 1 ბეტა იმუნოლოგია
130 14 დღე
გლუკოზო-1 ფოსფატ-ურიდილტრანსფერაზა იმუნოლოგია
70 14 დღე
ოროტის მჟავა იმუნოლოგია
210 14 დღე
ცილების ელექტროფორეზი იმუნოლოგია
45 14 დღე
ციტრულინი იმუნოლოგია
98 14 დღე
არგინინი იმუნოლოგია
98 14 დღე
გლუტამინი იმუნოლოგია
98 14 დღე
ალანინი იმუნოლოგია
98 14 დღე
PAI-1 (Plasmin.act.inch.1) იმუნოლოგია
140 14 დღე
ტოქსოპლაზმა IgG ავიდურობა იმუნოლოგია
180 14 დღე
Chocolate (Allergy test) იმუნოლოგია
40 14 დღე
EBV-EBNA-IgG იმუნოლოგია
61 14 დღე
ინჰიბინი B იმუნოლოგია
155 14 დღე
Soluble IL-2 Receptor (IL-2R) იმუნოლოგია
125 14 დღე
ლევეტირაცეტამი იმუნოლოგია
190 14 დღე
გლუკოზო 6 ფოსფატ დეჰიდროგენაზა იმუნოლოგია
50 14 დღე
ინჰიბინი A იმუნოლოგია
110 14 დღე
ბეტა 2 გლიკოპროტეინი 1 (IgA, IgG, IgM) იმუნოლოგია
149 14 დღე
ალფა ლაქტალბუმინი IgG იმუნოლოგია
50 14 დღე
ბეტა ლაქტოგლობულინი IgG იმუნოლოგია
50 14 დღე
კალპროტექტინი(განავალში) იმუნოლოგია
97 14 დღე
IA2 იმუნოლოგია
110 14 დღე
Islet cells IgG იმუნოლოგია
150 14 დღე
SS-A (Ro) AB იმუნოლოგია
140 14 დღე
5-Hydroxyindoleacetic acid იმუნოლოგია
90 14 დღე
ADAMTS -13 სხვა ტესტები
440 14 დღე
Immunohistochemistry ALK in pulmonary Tumors სხვა ტესტები
392 14 დღე
ENA სხვა ტესტები
190 14 დღე
ჰისტოპათოლოგიური გამოკვლევა(>=10 ბლოკი)+იმუნოჰისტოქიმია(1-2 მარკერი) ჰისტოპათოლოგია 560 14 დღე
მელატონინი იმუნოლოგია
270 14 დღე
ელასტაზა(განავალში) იმუნოლოგია
90 14 დღე
ქლამიდია ტრაქომატის დნმ-ის განსაზღვრა შარდში სხვა ტესტები
200 14 დღე
თავისუფალი ბეტა ქორიონული გონადოტროპული ჰორმონი იმუნოლოგია
90 14 დღე
თავისუფალი და საერთო, კაპა და ლამბდა მსუბუქი ჟაჭვების განსაზღვრა იმუნოლოგია
170 14 დღე
სეროტონინი(შარდში) იმუნოლოგია
90 14 დღე
ადამიანის პაპილომა ვირუსის E6/E7 mRNA სხვა ტესტები
171 14 დღე
პოლიომა დნმ-ის განსაზღვრა სხვა ტესტები
590 14 დღე
ლამოტრიგინი სხვა ტესტები
200 14 დღე
კანდიდა ალბიკანსი IgG იმუნოლოგია
55 14 დღე
კანდიდა ალბიკანსი IgM იმუნოლოგია
55 14 დღე
კანდიდა ალბიკანსი IgA იმუნოლოგია
55 14 დღე
ეპშტეინ-ბარის ვირუსი IgG+IgM+EBNA იმუნოლოგია
110 14 დღე
პანკრეასული ელასტაზა იმუნოლოგია
129 14 დღე
ჰეტეროფილური ანტისხეულები ეპშტეინ-ბარის ვირუსის მიმართ იმუნოლოგია
50 14 დღე
MT-TL1 გენი სხვა ტესტები
310 14 დღე
მიოგლობინი ბიოქიმია 40 14 დღე
ვაზოაქტიური ინტესტინალური პეპტიდი იმუნოლოგია
140 14 დღე
გლუკაგონი იმუნოლოგია
110 14 დღე
ადამიანის ჰერპეს ვირუსი 6 IgG იმუნოლოგია
160 14 დღე
ვიტამინი C (შრატში) იმუნოლოგია
90 14 დღე
ადიპონექტინი იმუნოლოგია
190 14 დღე
ბორელია ბურგდოფერი IgG იმუნოლოგია
50 14 დღე
ბორელია ბურგდოფერი IgM იმუნოლოგია
50 14 დღე
პანტოთენის მჟავა(ვიტამინი B5) იმუნოლოგია
290 14 დღე
ჰისტოპათოლოგიური გამოკვლევა(6-9 ბლოკი)+იმუნოჰისტოქიმია(1-2 მარკერი) ჰისტოპათოლოგია
340 14 დღე
ჰისტოპათოლოგიური გამოკვლევა (6-9 ბლოკი)+იმუნოჰისტოქიმია(>=3 მარკერი) ჰისტოპათოლოგია 540 14 დღე
ტრიპტაზა ბიოქიმია 110 14 დღე
სიფილისი (VDRL) სხვა ტესტები
55 14 დღე