დაგვირეკეთ

2393-833 ან 2394-065

 ხარიხსი

• სინევო საქართველოს ლაბორატორია მუშაობს ISO 9001-2001 სტანდარტების მიხედვით;

გამოიყენება დასავლურევროპული წარმოების ერთჯერადი ვაკუუმსისტემები;              

ერთიანი საინფორმაციო ლაბორატორიული სისტემა მთელი ბიო მასალის შტრიხკოდების საშუალებით უზრუნველჰყოფს ადამიანური ფაქტორით განპირობებული შეცდომების მინიმუმამდე შემცირებას. 

ტესტები ტარდება ავტომატურ დახურულ ანალიზატორებში - ვაკუტაინერებში.
 
  • ვაკუტაინერარის სტერილური მინის ან პლასტმასის მილის ფორმის დახურული ერთჯერადი სინჯარა, რომელის შიგნით შექმნილი ვაკუუმი და წნევა განაპირობებს ვენიდან დამატებითი ამოქაჩვის გარეშე ანალიზსითვის საჭირო სისხლის განსაზღვრული მოცულობის აღებას (სისხლის აღების ეს მეთოდი ზუსტი და ნაკლებად მტკივნეულია). აღნიშნულ ვაკუტაინერები შეიცავს ქიმიურ დანამატებს და დახურულია სხვადასხვ ფერის ტავსახურით, რომელიც შეესაბამება ანალიზის გარკვეული კატეგორიას, აღნიშნული ვაკუტაინერები თავსდება Cobas-ის და სხვა  ანალიზატორებში, თითოეულს მინიჭებული აქვს უნიკალური ბარკოდი პაციენტის და ანალიზის მონაცემებით და რის შემდეგადაც დანადგარი დროის უმცირეს მონაკვეთში აკეთებს უზუსტეს გამოთვლას.

ლიცენზიები და სერტიფიკატები

 
                                                                  2016 წელი
 
სისხლის საერთო გამოკვლევები, გერმანიის ხარისხის კონტროლის სერთიფიკატი
შარდის ბიოქიმიური გამოკვლევები, გერმანიის ხარისხის კონტროლის სერთიფიკატი
ჰორმონალური გამოკვლევები,გერმანიის ხარისხის კონტროლის სერთიფიკატი 
  
                                         
                                                              2015 წელი
 
 სისხლის საერთო გამოკვლევები, გერმანიის ხარისხის კონტროლის სერთიფიკატი სისხლის ელექტორლიტები და აირები, გერმანიის ხარისხის კონტროლის სერთიფიკატი
სისხლის ბიოქიმიური მაჩვენებლები I, გერმანიის ხარისხის კონტროლის სერთიფიკატი
სისხლის ბიოქიმიური მაჩვენებლები II, გერმანიის ხარისხის კონტროლის სერთიფიკატიჰემოსტაზის მაჩვენებლები, გერმანიის ხარისხის კონტროლის სერთიფიკატი
შარდის გამოკვლევები, გერმანიის ხარისხის კონტროლის სერთიფიკატი
სისხლის ცილები, გერმანიის ხარისხის კონტროლის სერთიფიკატი
ჰორმონალური გამოკვლევები, გერმანიის ხარისხის კონტროლის სერთიფიკატი